psychoterapia

Podejscie Krótkoterminowe Skoncentrowane Na Rozwiązaniu

oryginalna nazwa: Solution Focused Brief Therapy (SFBT)

SFBT jest wykorzystywane w psychoterapii oraz coachingu. Opracowane w końcu lat 80-tych przez amerykańskich psychoterapeutów Steve`a de Shazera i Insoo Kim Berg oraz współpracujący z nimi zespól szybko zyskało duże uznanie środowiska psychologicznego. Wypracowana przez nich metoda jest wynikiem wieloletnich obserwacji tego, co pomagało ludziom z którymi pracowali i wnikliwych badań nad  ich zadowoleniem z uzyskanej pomocy. Powstała w ten sposób metoda pracy oparta na prostych zasadach postępowania, dążeniu do osiągnięcia założonego celu, oraz wysokich wymaganiach profesjonalnych i etycznych wobec terapeuty. Skuteczne jej stosowanie wymaga od terapeuty dużej wiedzy i doświadczenia, a jednocześnie przekroczenia sposobu myślenia związanego z tradycyjnymi szkołami psychoterapii.

Sukces psychoterapii metodą SFBT budowany jest na dialogu, poszukiwaniu odpowiedzi na właściwe pytania, wspólnym określaniu kierunku i celów zmian, znajdowaniu zasobów, drogowskazów, dróg i potencjalnych rozwiązań.