Psychoterapia

Podejscie Krótkoterminowe Skoncentrowane Na Rozwiązaniu

Solution Focused Brief Therapy (SFBT)/ Solution Focused Approach (SFA)

jest stosowane w psychoterapii i coachingu. Jest to podejście psychoterapeutyczne opracowane w końcu lat 80-tych przez amerykanskich psychoterapeutów Steve`a de Shazera i Insoo Kim Berg oraz wspólpracujący z nimi zespól. Wypracowana przez nich metoda opiera sie o wieloletnie obserwacje tego, co pomagalo osobom, z którymi pracowali i wnikliwe badanie zadowolenia ich pacjentów z uzyskanej pomocy. Powstała w ten sposób metoda pracy oparta na prostych zasadach postępowania, rygorystycznym dążeniu do jak najszybszego osiągniecia oczekiwanego przez klienta celu, oraz wysokich wymaganiach profesjonalnych i etycznych wobec terapeuty. Skuteczne jej stosowanie wymaga od terapeuty dużej wiedzy, a jednocześnie przekroczenia sposobu myślenia związanego z tradycyjnymi szkołami psychoterapii – dlatego skutkuje tam, gdzie zawiodły inne sposoby pomagania.

Metoda Skoncentrowana na Rozwiazaniu opiera sie w swojej klasycznej wersji o rozmowe, nie jest to jednak zwykla rozmowa towarzyska ani doradztwo, zbieranie informacji w formie wywiadu lekarskiego, czy typowa rozmowa psychoterapeutyczna. W naszej pracy stawiamy wiele pytan, a odpowiedzi na nie – jakiekolwiek będą- doprowadzają do wniosków pozwalających szybko określić drogi naprawy problemowej sytuacji.
/Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi/