Psychoterapia krótkoterminowa

Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia /S.J.Lec/

Lifemedica Centrum Zdrowia

rejestracja tel. 794 795 738 lub 794 795 792

Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, budynek PolonPark III piętro

(100m od Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku)