Psychoterapia krótkoterminowa

Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia /S.J.Lec/

 

rejestracja tel. 533 014 042

Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, budynek PolonPark III piętro

(100m od Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku)