Psychoterapia krótkoterminowa

Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia /S.J.Lec/

 

rejestracja tel. 533 014 042

Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 

budynek PolonPark III piętro 

(100m od Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku)

rejestracja tel. 58 524 15 00

Gdańsk-Morena, ul. Jaśkowa Dolina 132