Kontakt

Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, III piętro w budynku PolonPark

(100m od Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku)

rejestracja tel. 794 795 738 lub 794 795 792